Bếp điện từ đôi LCE-819

Bếp điện từ đôi LCE-819
Mã sản phẩm: LCE-819 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha