Bếp từ đôi - LCI806

Bếp từ đôi - LCI806
Mã sản phẩm: LCI-806 | Nhà sản xuất LORCA
Bếp từ đôi - LCI806
Xuất xứ: Malaysia