Bếp từ 3 vùng nấu LCE-306

Bếp từ 3 vùng nấu LCE-306
Mã sản phẩm: LCE-306 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha