Bếp từ đôi LCI-800

Bếp từ đôi LCI-800
Mã sản phẩm: LCI-800 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha