Bếp từ đôi LCI-899 - Led trắng

Bếp từ đôi LCI-899 - Led trắng
Mã sản phẩm: LCI-899 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Đức