Bếp từ đôi LCI-899

Bếp từ đôi LCI-899
Mã sản phẩm: LCI-899 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Đức