Bếp từ đôi - LCI807

Bếp từ đôi - LCI807
Mã sản phẩm: LCI-807 | Nhà sản xuất LORCA
Bếp từ đôi - LCI807
Xuất xứ: Malaysia