Bếp từ ba LCI-360

Bếp từ ba LCI-360
Mã sản phẩm: LCI-360 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Đức