Bếp từ đôi Lorca LCI-809S

Bếp từ đôi Lorca LCI-809S
Mã sản phẩm: LCI-809S | Nhà sản xuất LORCA
Bếp từ đôi Lorca LCI-809S
Kính SCHOTT CERAN + Linh kiện E.G.O